QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.FIMEXMART.COM

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • Website www.fimexmart.com.vn là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Q1 ( FIMEXCO )

 • FIMEXMART  là sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên FIMEXMART, và đã ký hợp đồng với FIMEXMART để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên FIMEXMART (sau đây gọi chung là "Thương Nhân").

 • Khách hàng tham gia giao dịch trên FIMEXMART  là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên FIMEXMART; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").

 • Sản phẩm giao dịch trên FIMEXMART bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").

 • Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên FIMEXMART phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên FIMEXMART.

 • FIMEXMART sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của FIMEXMART; và các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của FIMEXMART cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại FIMEXMART, tùy theo quyết định của FIMEXMART.

 • Bằng việc tham gia giao dịch trên FIMEXMART, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.fimexmart.com.vn (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng(sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")

   • Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên FIMEXMART.

   • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên FIMEXMART.
   • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên FIMEXMART
   • Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên FIMEXMART
   • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên FIMEXMART.

 • Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân. 
  Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và FIMEXMART  (sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ ,theo đó:

 • Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:
   • Thương Nhân ký Hợp Đồng với FIMEXMART.
   • Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên FIMEXMART theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
   • FIMEXMART sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
   • Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên FIMEXMART.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

FIMEXMART đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên FIMEXMART sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật

5. Quản lý thông tin xấu

 • Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại  trên FIMEXMART vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của FIMEXMART và đối tác của FIMEXMART; mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 • Thương Nhân không được đăng trên FIMEXMART bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

 • Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của FIMEXMART và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

 • FIMEXMART có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên FIMEXMART bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, FIMEXMART có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỵ thuật trên FIMEXMART

Hệ thống kỹ thuật của FIMEXMART sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, FIMEXMART không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên FIMEXMART, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của FIMEXMART.

7. Quyền và trách nhiệm của FIMEXMART

 • Quyền của FIMEXMART
  • Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng.
  • Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên FIMEXMART.
  • Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên FIMEXMART (sau đây gọi là “Tài Khoản FIMEXMART”) bất cứ thời điểm nào nếu FIMEXMART nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho FIMEXMART và/hoặc Thương Nhân khác trên FIMEXMART  mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, FIMEXMART sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên FIMEXMART  theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với FIMEXMART bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin là của FIMEXMART.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 •  Quyền của Khách Hàng
  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản FIMEXMART với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên FIMEXMART.
  • Được tự do mua Sản Phẩm trên FIMEXMART theo quy định của Quy Chế này.
  • Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên FIMEXMART.
  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.
  • Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

 • Trách nhiệm của Khách Hàng
  • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho FIMEXMART về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

  • Khi thực hiện giao dịch trên FIMEXMART, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho FIMEXMART là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  • Khi mở Tài Khoản FIMEXMART, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản FIMEXMART. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản FIMEXMART của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản FIMEXMART của Khách Hàng.

  • Bồi thường cho những thiệt hại mà FIMEXMART và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này.
  • Thông báo ngay với FIMEXMART theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên FIMEXMART.
  • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Quyền và trách nhiệm của thương nhân

 • Quyền của Thương Nhân
  • Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên FIMEXMART theo quy định của Quy Chế này;
  • Được bán Sản Phẩm trên FIMEXMART theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng
  • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

 • Trách nhiệm của Thương Nhân
  • (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân.

  • (ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên FIMEXMART.

  • (iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên FIMEXMART.

  • (iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

  • (v) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên FIMEXMART.

  • (vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

  • (vii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên FIMEXMART theo quy định tại hợp đồng ký với FIMEXMART.

  • (viii) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên FIMEXMART.

  • (ix) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và FIMEXMART.

  • (x) Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà FIMEXMART hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên FIMEXMART. Trường hợp FIMEXMART phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, FIMEXMART có quyền:

   • Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
   • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
   • Khấu trừ mọi chi phí mà FIMEXMART đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và FIMEXMART.

  • (xi) Bồi thường cho những thiệt hại mà FIMEXMART và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của FIMEXMART

10. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên FIMEXMART. FIMEXMART có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên FIMEXMART. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên FIMEXMART

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • FIMEXMART, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • Địa chỉ liên lạc chính thức của FIMEXMART là:
 •          ĐC: 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM
 •          ĐT: (08) 3829 1980
 •          Fax: (08) 3829 6600
 •          Email: lienhe@fimexmart.com.vn